Xuất khẩu thảm thủ công của Iran tăng 18,4%

Theo Phòng Thương mại Công nghiệp Mỏ và Nông nghiệp Iran, năm ngoái (kết thúc vào ngày 20 tháng 3) xuất khẩu thảm thủ công từ Iran đã tăng 18,4% so với năm trước nữa lên 345,7 triệu USD. Tính về số lượng thì Iran đã xuất khẩu 5.700 tấn thảm thủ công, tăng 7,5%.

Sự gia tăng xuất khẩu thảm thủ công chủ yếu là do bắt đầu xuất khẩu lại sang Mỹ sau khi thực hiện Kế hoạch hành động Toàn diện chung (hay là Hiệp ước hạt nhân được ký giữa Iran và các cường quốc trên thế giới vào năm 2015). Về truyền thống thì Mỹ là thị trường lớn nhất của thảm Ba Tư.

Iran cũng xuất khẩu 55.500 tấn thảm dệt máy có giá trị 306,5 triệu USD trong giai đoạn 12 tháng này, lần lượt cho thấy giảm 8,9% và tăng 4,3%.

Xuất khẩu các mặt hàng dệt khác đạt 98.500 tấn và đạt giá trị 278,3 triệu USD, cho thấy tốc độ tăng trưởng so với năm trước nữa lần lượt là 8,6% và 1,7%.

Chừng 3.800 tấn hàng may mặc trị giá 46,2 triệu tấn và 8.100 tấn sản phẩm da giá trị 61,3 triệu tấn cũng được xuất khẩu.

Do vậy năm ngoái Iran đã thu về 1,3 tỷ USD từ xuất khẩu hàng dệt, giảm 1,7% so với năm trước nữa.


theo nguồn tin từ báo vinatex


Tags: áo thun, áo đồng phục, Giám đốc Lê Ngọc Thanh, iran, may Lê Thành, thảm, thủ công, Xuất khẩu, đồ công sở, đồng phục văn phòng
Chat Facebook