Tham quan nhà xưởng

Tham quan nhà xưởng
Năng lực sản xuất của may Lê Thành
Xưởng sản xuất quy mô lớn, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, năng suất sản xuất cao với hàng
Lê Thành với xưởng sản xuất của riêng mình, đặt tại thị trấn Ba Tri, Bến Tre, với quy mô lớn, thiết
Máy móc thiết bị, dụng cụ của phân xưởng cắt trang bị đầy đủ, hiện đại, bố trí trong không gian
Chat Facebook