Tags của toàn cầu
Chủ yếu đảm trách khâu cắt may, các doanh nghiệp lại thiếu liên kết với nhau đã khiến ngành dệt may
64 công ty thời trang, đại diện cho 143 nhãn hàng thời trang, tạo nên 7,5% ngành thời trang toàn
Chat Facebook