Tags của tiếp kiến phó chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng
Giám Đốc Lê Ngọc Thanh tiếp kiến Phó Chủ Tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tại hội trường Ba Đình, Hà Nội
Chat Facebook