Tags của quỹ Tấm Lòng Vàng
Tháng 8/2015, may Lê Thành đã chung tay cùng với nhóm Tấm Lòng Vàng xây dựng cây cầu cho bà con xã
Chat Facebook