Tags của nghệ sĩ
Trong giới nghệ sĩ, có lẽ MC, kiêm diễn viên Quyền Linh là 'nhân vật' được bọn trộm 'ưu
Chat Facebook