Tags của may mặc
NDĐT - Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), kim ngạch xuất khẩu hàng may
Theo dữ liệu thương mại do Hiệp hội Texpreneurs Ấn Độ (ITF) biên soạn thì xuất khẩu hàng may mặc
Theo dữ liệu từ Văn phòng Xúc tiến Xuất khẩu thì xuất khẩu hàng may mặc từ Băng La Đét đã tăng
Theo Hiệp hội các doanh nghiệp may mặc Myanmar thì sau khi khởi động lại chương trình ưu đãi chung
Chat Facebook