Tags của khánh casa
Nữ nhân viên bị tát ở trung tâm thương mại Saigon Center, Q.1 (TP.HCM) mà đoạn clip làn truyền trên
Chat Facebook