Tags của hội thảo
Ngày 03/08/2017 tại TP. HCM, Tập đoàn Threadsol – Singapore phối hợp với Hiệp hội Dệt May Việt Nam
Tại hội thảo 'Apparel Tech Up' vừa qua, ThreadSol đã cùng các nhà sản xuất may mặc hàng đầu tại
Chat Facebook