Tags của Giám đốc Lê Ngọc Thanh tham gia Hiến máu nhân đạo
'Hiến máu nhân đạo' là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hằng ngày, hằng
Chat Facebook