Tags của cấm
'Không cho cán bộ mặc quần jean đi làm vì nó có nguồn gốc là trang phục của dân lao động, chăn bò,
Chat Facebook