PHÂN XƯỞNG CẮT RẬP - CẮT MAY

Máy móc thiết bị, dụng cụ của phân xưởng cắt trang bị đầy đủ, hiện đại, bố trí trong không gian rộng rãi, cắt rập mẫu may được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Phân xưởng cắt may

Phân xưởng cắt may 1

Tags: cắt rập, hệ thống nhà xưởng, xưởng cắt
Chat Facebook