May Việt Tiến đạt 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm,

Hoạt động kinh doanh của Việt Tiến trong 6 tháng đầu năm có mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UpCOM: VGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với doanh thu đạt 2.246 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cũng tăng nhẹ lên mức 11%. Do mạnh tay chi cho hoạt động bán hàng nên lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ VGG chỉ tương đương với cùng kỳ năm trước, đạt mức 94 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, May Việt Tiến cán mốc doanh số 3.758 tỷ đồng doanh thu thuần,tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt mức 222 ty đồng, tăng 4,2%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 175 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên, May Việt tiến đã hoàn thành 48,3% kế hoạch doanh thu thuần và 63,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


KQKD tóm tắt 6 tháng (nguồn: BCTC hợp nhất VGG)

Đến 30/6/2017, Tổng tài sản Việt Tiến đạt mức 4.325 tỷ đồng, tăng 492 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền và tiền gởi đạt mức 552 tỷ đồng, giảm khoảng 250 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ngược lại, khoản phải thu 315 tỷ đồng tăng lên 1.675 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng tăng gần gấp đôi lên mức 1.230 tỷ đồng.
 

Nợ phải trả của VGG tính đến 30/6 cũng tăng gần 350 tỷ đồng lên mức 2.865 tỷ đồng, chiếm 66% cơ cấu nguồn vốn. Nợ của VGG Chủ yếu là các khoản phải trả người bán, VGG cũng rất hạn chế trong việc sử dụng nợ vay, tổng nợ vay chỉ ở mức 92 tỷ đồng, giảm 43 tỷ đồng so với cùng kỳ.


Theo nguồn tin từ báo cafef

 

 
 
 
Tags: áo thun, áo đồng phục, Giám đốc Lê Ngọc Thanh, lợi nhuận, may Lê Thành, may việt tiến, thuế, đầu năm, đồ công sở, đồng phục văn phòng
Chat Facebook