HỆ THỐNG 4 NHÀ XƯỞNG HIỆN ĐẠI

Lê Thành với xưởng sản xuất của riêng mình, đặt tại thị trấn Ba Tri, Bến Tre, với quy mô lớn, thiết bị hiện đại và lực lượng nhân công có tay nghề cao.

  • Xưởng sản xuất 1: 440/GA - Xã An Hiệp - Huyện Ba Tri - TP.Bến Tre
  • Xưởng sản xuất 2: Ấp Giồng Gạch - Xã An Hiệp - Huyện Ba Tri - TP.Bến Tre
  • Xưởng sản xuất 3: Xã Vĩnh Hòa - Huyện Ba Tri - Tp. Bến Tre
  • Xưởng sản xuất 4: Xã An Bình Tây - Huyện Ba Tri -  Bến Tre

Giám đốc may Lê Thành trả lời phỏng vấn ngày khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Bến Tre 1

Giám đốc may Lê Thành trả lời phỏng vấn ngày khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Bến Tre 2

Giám đốc may Lê Thành trả lời phỏng vấn ngày khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Bến Tre 3

Giám đốc may Lê Thành trả lời phỏng vấn ngày khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Bến Tre

Giám đốc may Lê Thành chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời đến dự ngày lễ khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Ba Tri, Bến Tre 1

Ảnh lưu niệm cùng khách mời đến dự ngày lễ khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Ba Tri, Bến Tre 2

Ảnh lưu niệm cùng khách mời đến dự ngày lễ khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Ba Tri, Bến Tre 3

 Giám đốc may Lê Thành chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời đến dự ngày lễ khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Ba Tri, Bến Tre 4

Ảnh lưu niệm cùng khách mời đến dự ngày lễ khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Ba Tri, Bến Tre 4

Giám đốc may Lê Thành chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời đến dự ngày lễ khánh thành xưởng may gia công số 2 tại Ba Tri, Bến Tre 

Buổi lễ khánh thành Xưởng may Tài Phát 2 - xưởng may gia công Lê Thành

Biểu diễn múa lân mừng khai trương

Biểu diễn múa lân mừng khai trương

Biểu diễn múa lân mừng khai trương 1

Buổi lễ khánh thành Xưởng may Tài Phát 2 - xưởng may gia công Lê Thành

Lễ cắt băng khánh thành xưởng may gia công

Lễ cắt băng khánh thành xưởng may gia công

Hệ thống trang thiết bị máy may hiện đại, phân xưởng rộng rãi

Hệ thống trang thiết bị máy may hiện đại, phân xưởng rộng rãi 1

Hệ thống trang thiết bị máy may hiện đại, phân xưởng rộng rãi 2

Hệ thống trang thiết bị máy may hiện đại, phân xưởng rộng rãi

 

Tags: giới thiệu, hệ thống nhà xưởng, hình ảnh, hình ảnh nhà xưởng, Tham quan nhà xưởng, xưởng sản xuất
Chat Facebook