Đồng phục Lê Thành sản xuất cho Lò quay Ba Chi

Nhật ký của Lê Thành về đơn hàng áo thun Lò quay Ba Chi

 - Sau khi tiếp nhận đơn hàng áo thun đồng phục Lò quay Ba Chi, nhân viên Lê Thành đã nhanh chóng tiếp nhận các đặc điểm khách mà hàng mong muốn, thực hiện báo giá và dự kiến tiến độ hoàn thành ngay trong ngày.

Thân áo trước

Thân sau của áo

- Nhân viên của Lê Thành cùng đối tác trao đổi, chốt đơn hàng, ký hợp đồng và khách hàng đã thanh toán 50% giá trị hợp đồng.

- Khoảng 10 ngày sau, Lê Thành đã hoàn thành xong đơn hàng cho khách đúng thời hạn.

Tags:
Chat Facebook