Chị Nguyễn Thị Mỹ - TGĐ Công Ty CP FSmart nói về May Lê Thành

Chị Nguyễn Thị Mỹ - TGĐ Công Ty CP FSmart nói về May Lê Thành

"Tôi đã sử dụng dịch vụ đồng phục tại Lê Thành cho công ty & đối tác của tôi , tôi cảm thấy hài lòng về mẫu mã, chất liệu sản phẩm và thái độ của nhân viên tại đây."

Chị Nguyễn Thị Mỹ - TGĐ Công Ty CP FSmart

Tags: khách hàng, khách hàng nhận xét, may Lê Thành
Chat Facebook