Chị Huỳnh Kim Kiều - Phó Giám Đốc Cty Truyển Thông Ẩn Số Vàng nhận xét về May Lê Thành

Chị Huỳnh Kim Kiều - Phó Giám Đốc Cty Truyển Thông Ẩn Số Vàng nhận xét về May Lê Thành
 
"Tôi thấy các sản phẩm đồng phục của Lê Thành đẹp, thiết kế vừa mắt và chất liệu tốt, tôi đã sử dụng và rất hài lòng, nếu đối tác của tôi có nhu cầu, tôi sẽ giới thiệu cho họ."
 
Chị Huỳnh Kim Kiều - Phó Giám Đốc Cty Truyển Thông Ẩn Số Vàng
Tags: khách hàng, khách hàng nhận xét, may Lê Thành
Chat Facebook