Anh Nguyễn Duy Mạnh - Trưởng BTC Cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân - Đối tác nói về May Lê Thành

Anh Nguyễn Duy Mạnh - Trưởng BTC Cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân - Đối tác nói về May Lê Thành

"Đồng phục áo thun của Hoa Khôi Doanh Nhân 2 mùa là do Lê Thành Cung Cấp, chúng tôi cảm thấy vui và hài lòng về dịch vụ của công ty, hứa hẹn nhiều mùa tới HKDN vẫn chọn Lê Thành làm đối tác sản xuất đồng phục."

Anh Nguyễn Duy Mạnh - Trưởng BTC Cuộc thi Hoa Khôi Doanh Nhân

Tags: khách hàng, khách hàng nhận xét, may Lê Thành
Chat Facebook