Á Khôi Doanh Nhân Lê Ngọc Thanh tham gia Lễ Khai Mạc Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại TPHCM năm 2017

Á Khôi Doanh Nhân Lê Ngọc Thanh tham gia Lễ Khai Mạc Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TPHCM năm 2017 cấp TP diển ra vào lúc 7 giờ Ngày 26.9 Tại Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Á Khôi Doanh Nhân Lê Ngọc Thanh và các Vận Động Viên và Huấn Luyện Viên cùng tham gia Lễ Khai Mạc Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TPHCM năm 2017 

Á Khôi Doanh Nhân Lê Ngọc Thanh và các Vận Động Viên và Huấn Luyện Viên cùng tham gia Lễ Khai Mạc Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TPHCM năm 2017 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toán dân là hoạt động thường niên nhầm nâng cao nhân thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh

Ngày chạy năm nay được tổ chức tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cùng một số cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và doanh nghiệp. Mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn để trực tiếp tham gia chạy.

Ngày chạy Olympic 2017 do ủy ban Olympic Việt nam tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút khoảng 10 triệu người tham gia vào các hoạt động như: chạy đồng hành tối thiểu 1km, biểu diển văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Đây là hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục Thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946-27/3/2017); 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Hoạt động này góp phần động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tags: Á Khôi Doanh Nhân Lê Ngọc Thanh, Hoạt động xã hội, Lễ Khai Mạc Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TPHCM năm 201, Lê Ngọc Thanh, may Lê Thành
Chat Facebook